Các website về Thuế cần phải biết


01 – Trang web của Tổng cục Thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

02 – Trang tra cứu thông tin người nộp thuế:

03 – Trang tra cứu thông tin về hóa đơn: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

04 – Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng: http://nhantokhai.gdt.gov.vn

05 – Nộp thuế điện tử: https://nopthue.gdt.gov.vn

06 – Tra cứu thông tin của hộ,cá nhân kinh doanh:

07 – Tra cứu mã số thuế TNCN: http://canhan.gdt.gov.vn

08 – Doanh nghiệp: gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc:

09 – Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc: http://thuedientu.gdt.gov.vn

10 – Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (Mẫu 01-TNCN):

11 – Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan:

12 – Tra cứu thông tin nợ thuế: https://www.customs.gov.vn

13 – Tra cứu CSDL Danh mục – Biểu thuế – Phân loại – HS:

14 – Quyết định cưỡng chế hóa đơn:

15 – Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế:

16 – Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội:

17 – Tra cứu cơ quan bảo hiểm:

18 – Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội:

19 – Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế:

20 – Tra cứu biểu thuế xuất nhập khẩu:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên Kết - Hợp Tác

0-latest-65px